ve dahi;

“mükemmel ne kelime olağanüstüsün

gülümse ve yenile